řezání bourání vyřezávání nosné stěny příčky zárubní

kuchyně s obývacím pokojem

Bourání a řezání v nosné konstrukci, vybourání, či vyříznutí dveřní zárubně po celé České republice

Vývojem požadavků na bydlení se může stát, že uspořádání současných panelových stěn vašeho bytu neodpovídá vašim představám. Není to situace bezvýchodná a je možné jí řešit. Proto nabízíme řadu služeb, které Vám mohou pomoci při změně dispozice vašeho panelového bydlení.

 

Odborná činnost:

- Rozšíření stávajícího otvoru v betonové zdi o tloušťce 8 a 15 cm (nosné i nenosné)

- Vyříznutí otvoru v betonové zdi 8 a 15 cm

- Vybourání betonové příčky (částečné, úplné, výřez okna)

- Statické zajištění HELIFIX.

- Statické zajištění stávajících konstrukcí ocelovou stojkou.

- Bourání betonové šatny

 

Související činnost (to nejhorší, do čeho se nikomu nechce):

- Strojové otloukání starých omítek na zdech i stropech

- Vyřezání zárubně z betonové příčky tl. do 7 cm

- Vyřezání zárubně z betonové stěny do tl. 15 cm

- Vybourání zárubně z betonové stěny do tl. 20 cm

- Likvidace vzniklé suti

 

Nutné administrativní úkony:

- Vypracování projektové dokumentace

- Zajištění souvisejících dokumentů k vydání stavebního povolení

- Vyřízení stavebního povolení

- K vybourání betonové stěny se nabízí dvě metody, metoda řezání chlazeného vodou a metodou řezání chlazeného vzduchem. Protože jsme za historii firmy již prováděli řezání oběma metodami, můžeme výhody a nevýhody srovnat.

 

 

Řezání chlazené vodou je

rychlejší

bezprašné

ale...

je nutné zabezpečit přívod vody

je nutné zabezpečit 380V

chladící voda stříká na obě strany řezu.

voda se z podlahy musí odsávat, jinak hrozí nebezpečí ze zatečení do spodních prostor

voda dokáže postříkané vybavení bytu poškodit více než prach

 

Řezání chlazené vzduchem

lze použít všude

je skoro bezprašné

provozním napětím je 220V (16A) pro řezání stačí menší manipulační prostor

ale ...

pomalejší

menší přesnost řezu +- 20 mm

 

POKRYTÍ CELÁ ČESKÁ REPUBLIKA


 Generováno programem WebGen.cz