Close

Řešíme změny dispozice Vašeho panelového bydlení.

Nevyhovuje Vám současné uspořádání panelových stěn? Není to situace bezvýchodná a je možné jí řešit. Pomůžeme Vám řešit změnu dispozic Vašeho panelového bydlení.

Odborná činnost:

– Rozšíření stávajícího otvoru v betonové zdi o tloušťce až 15 cm  (nosné i nenosné)

– Vyříznutí otvoru v betonové zdi až 15 cm

– Vybourání betonové příčky (částečné, úplné, výřez okna)

– Statické zajištění HELIFIX.

– Statické zajištění stávajících konstrukcí ocelovou stojkou.

– Bourání betonové šatny

Související činnost (to nejhorší, do čeho se nikomu nechce):

– Strojové otloukání starých omítek na zdech i stropech

– Vyřezání zárubně z betonové příčky tl. do 7 cm

– Vyřezání zárubně z betonové stěny do tl. 15 cm

– Vybourání zárubně z betonové stěny do tl. 20 cm

– Likvidace vzniklé suti

Nutné administrativní úkony:

– Vypracování projektové dokumentace

– Zajištění souvisejících dokumentů k vydání stavebního povolení

– Vyřízení stavebního povolení

Vhodné metody:

K vybourání betonové stěny se nabízí dvě metody, metoda řezání chlazeného vodou a metodou řezání chlazeného vzduchem.
Protože jsme za historii firmy již prováděli řezání oběma metodami, můžeme výhody a nevýhody srovnat.

Řezání chlazené vzduchem

+ lze použít všude

+ je skoro bezprašné

+ provozním napětím je 220V (16A) pro řezání stačí menší manipulační prostor

ale …

– pomalejší

– menší přesnost řezu +- 20 mm

Řezání chlazené vodou

+ rychlejší

+ bezprašné

ale…

– je nutné zabezpečit přívod vody

– je nutné zabezpečit 380V

– chladící voda stříká na obě strany řezu.

– voda se z podlahy musí odsávat, jinak hrozí nebezpečí ze zatečení do spodních prostor

– voda dokáže postříkané vybavení bytu poškodit více než prach

JAK TO U NÁS CHODÍ?

  • Napište nám a popište svůj záměr.
  • Odpovíme Vám co bude potřeba a případně domluvíme zaměření na místě.
  • Vypracujeme Vám cenový návrh formou položkového rozpočtu.
  • Pokud budete mít o provedení zájem podepíšeme smlouvu a začneme pracovat na přípravných pracích.
  • Po vyřízení posudků, souhlasů a povolení dohodneme termín realizace.
  • V uvedený termín přijedou naši dva pracovníci, kteří ráno vyberou zálohu a práce provedou.
  • Součástí prací je i likvidace veškerého odpadu a základní úklid pracovního prostoru a přístupových chodeb.
  • Po skončení prací bude sepsán předávací protokol a vyinkasujeme doplatek dohodnuté ceny.
  • Naše firma je pojištěna pro případ způsobené škody na částku 2 miliony