Close
Zajištění žádostí, ohlášení
Žádost sdružení / společenství vlastníků domu

Žádost sdružení / společenství vlastníků domu o souhlas s úpravami (doporučujeme v každém případě mít podepsané, bez ohledu na to, zda to po vás vyžadují úřady,či nikoli. Člověk míní, život mění, co platí dnes, nemusí platit zítra. Vztahy v domě dnes dobré můžou být zítra jiné …. ) 

Tiskopis ve formátu .doc

Žádost pro bytové družstvo

Žádost pro bytové družstvo (družstvo může vyžadovat vlastní tiskopis, tento možno použít jako vzor) 

Tiskopis ve formátu .doc

Stavební povolení, ohlášení

Žádost o stavební povolení
Tiskopis ve formátu .doc

Ohlášení stavby 
Tiskopis ve formátu .doc

Kdy žádáme o stavební povolení?

– zasahujeme-li do nosné konstrukce (apelujeme! skutečně žádejte a splňte všechny požadavky, zasahujte odborně, postupujte zodpovědně!)

 – měníme-li dispozici bytu (to hodně zjednodušeně znamená, že měníme původní účel místností)

Doporučení

– pokud si nejste jisti, nebo ve vašem domě nejsou nejlepší sousedské vztahy, doporučujeme podat “ Žádost o vyjádření, že zamýšlené stavební úpravy nepodléhají stavebnímu povolení „

– použijete předepsanou žádost o stavební povolení, jen změníte název dokumentu na “ Žádost o vyjádření, že zamýšlené stavební úpravy nepodléhají stavebnímu povolení “ a podáte na stavební úřad spolu s jednoduchým nákresem a popisem zamýšlených úprav.

– stavební úřad vám v poměrně krátké době odpoví a vy máte jistotou, že postupujete správně. V tomto případě neplatíte žádný správní poplatek.

Popřípadě podáte „Ohlášení stavby“ a pokud se stavební úřad v zákonné lhůtě 30 dnů neozve, můžete začít stavět.

 Upozorňujeme, že rada a doporučení „po telefonu“ nemá do budoucna žádnou váhu.

Náležitosti žádosti
Projektová dokumentace

1/ projektová dokumentace obsahující vždy původní stav a nové řešení, technickou zprávu. 

V závislosti na rozsahu úprav může být vyžadován projekt elektro, zdravotní instalace, plynu, požárně-bezpečnostní řešení a vyjádření hasičů a odboru Životního prostředí(doporučujeme se informovat na stavebním úřadu, protože jde o finančně náročné projekty, které nejsou vyžadovány vždy. Ptejte se, můžete ušetřit dost peněz a času.

Statický posudek

2/statický posudek (doporučujeme mít vždy, ze zkušenosti a po zavedení poplatku 5000,- Kč za stavební povolení lze předpokládat, že ne každý se bude chovatzodpovědně a pokud by někdo z vašich sousedů narušil statiku domu, vy budete zobliga)

Souhlas a doklad

3/souhlas vlastníka či spoluvlastníků ( družstvo či vyjádření společenství)

4/ doklad o zaplacení správního poplatku 5 000,- Kč

Termíny

1/ podánína stavební úřad (poštou, osobně na podatelně, datovou schránkou)

2/ 30 dnů má stavební úřad na „Zahájení stavebního řízení“ (pokud žádost obsahuje vše potřebné, řízení bývá většinou zahájeno do týdne)

3/ 10 dnů je na vyjádření účastníků řízení (družstvo, společenství)

4/ po uplynutí této doby je ve lhůtě (ze zkušenosti jde o cca 5 dnů) vydáno“Stavební povolení“

5/ od okamžiku, kdy všichni dotčení obdrží Stavebního povolení plyne 14ti denní lhůta než povolení nabude právní moci. To lze zkrátit tím, že se účastnící řízení „vzdají práva odvolání“. V praxi to znamená, že si vytisknete přiložený dokument, upravíte, zajdete na družstvo, či za zástupcem společenství a necháte dokument podepsat. S podepsaným dokumentem jdete na stavební úřad, který vám vydá potvrzenou projektovou dokumentaci a tabulku „Stavba povolena“

 Vzdání se práva odvolání (bude se hodit, pokud chceme celé řízení urychlit) 

Tiskopis ve formátu doc.

Chcete poradit?

Volejte nyní +420 603 246 795